ابزار رایگان وبلاگ

جندی شاپور (البرز)
 
جندی شاپور (البرز)
علمی فرهنگی

 امپراطوری آزتک

مردم آزتک شهر پر افتخار خود  Tenochtitlan (بعدها مکزیکو سیتی) را بنا نموده و با دو شهر دیگر  Tetzcocoو Tlacopanتشکیل اتحادی سه گانه را دادند که تا زمان ورود اسپانیایی ها به حکومت در دره مکزیک ادامه دادند. این شهر به مرور زمان تبدیل به  قویترین شهر و قلب تمدن آزتک گردید. اساسا تاریخ امپراطوری آزتک تاریخ دولت -شهر ها می باشد.از زمان گسترش این دولت شهر ها (درحدود سال 1428) نیروی نظامی آنها شروع به دست اندازی به شهر ها و قومیت های مجاور نمود .در خلال این سالها شهر ها یا به مقا ومت برخواسته و یا به سرعت فتح شده و خراج گذار آزتکها گردیدند.Tenochtitlan مرکز قدرت نظامی بود که به سرکردگی آن قلمروهای جدید فتح می گردید.

اما امپراطور به طور مستقیم در هر ایالت یا شهر حکومت نمی کرد ،دولت های محلی تشکیل و مجبور به پرداخت خراج و ادای احترام به اتحاد سه گانه (با اکثر ادای احترام بهTenochtitlan)بودند. به همین دلیل برخی محققان به آن امپراطوری هژمونیک (غیر رسمی ) می گویند. اما نباید فکر کرد که آزتکها یک دولت ضعیف بودند ،آنها با همین سیستم فرمانروایی مطمئن بودند که ثبات و تداوم حکومتشان تامین گردیده و باید گفت این سیستم برای مردم آن منطقه به خوبی جواب داده است. امپراطوری آزتک تا سال 1519 یعنی رسیدن اروپائیان به آنجا به حکومت خود ادامه داده و قلمروی خود را از اقیانوس آرام تا خلیج مکزیک و تمامی راهها از مرکز مکزیک به گواتمالا ،السالوادور و هندوراس را تحت اختیار خود درآورده بود.

مذهب و اعتقادات

مذهب آزتکها تداخل پیچیده ای از خدایان،  جهت و رنگها بود وبه نظر می رسد با دغدغهای از ترس از طبیعت و پایان جهان درهم آمیخته بود. در آن زمان امپراطوری در اوج قدرت خود بود و نظام سیاسی و مذهب در تعامل نزدیک با یکدیگر بودند. با توجه به مذهب باستانی آزتکها 5 خدا در جهت ایجا جهان تلاش می کنند که به دلیل درگیری های بین آنها موفق نمی شوند.Tezcatlipocaاولین خالق بعد از کنار زده شدن از جایگاه رفیع خود در وجود یک جاگوار جهان را نابود می کند .در شرایطی مشابه با آن جهان مجدد خلق شده و سپس توسط باد و بعد 2بار توسط سیل نابود می گردد.

هر بار یکی از خدایان  (خالق) به نوبه خود خورشید می گردید تا بعد از یک شورا به این نتیجه رسیدند که یکی از خدایان خود را بصورت خورشید قربانی نماید .Nanauatlکه در میان آنان فروتن بود این فداکاری را می نماید ولی هنوز یک مشکل وجود داشت ،خورشید حرکت نمی کرد! خدایان دریافتند که باید خودشان را قربانی کنند تا انسان بتواند زندگی کن پسEhecatlبقیه را قربانی کرد و یک باد قدرتمند برخواسته و خورشید را به حرکت واداشت. بدین ترتیب انسانها نه تنها باید به حرکت این خورشید ضعیف کمک می کردن بلکه می بایست مسئولیت جبران این فداکاری را نیز بر دوش بکشند. (بنابر این جهان در یک موقعیت مخاطره آمیز باقیمانده است).آنها اعتقاد داشتند که Quetzalcoatl خالق انسانهاست.البته انسانها چندین بار قبلتر خلق شده بودند پس او به عالم اموات برای باز یابی استخانهای نوع بشر فرود آمد.او استخوان های شکسته را جمع آوری کرد (استخانهای شکسته به قطعات نامساوی و به هر اندازه شکسته بودن به همین دلیل اعتقاد دارند دلیل وجود مردم با اندازه های مختلف همین بوده است)و به وسیله اضافه کردن خون خود مردم را به زندگی برگرداند.

تشکیل خانواده

ازدواج راهی برای ورود به بزرگسالی بود . به خانواده قطعه زمینی داده می شد و آنها خانه خودشان را در آن می ساختند .با توجه به اوضاع هم زن و هم مرد بر روی زمین کار می کردند و البته زمانی که زن وظایف خانه داری را بدوش می کشید مرد نیز احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به یک مبارز و جنگ آور داشت. اگر چه مشاغلی مانند کشیشی ،دکتری و .. نیز باعث افتخار م مباهات بود. جنگ به عنوان نمادی از زایمان مورد استفاده قرار می گرفت .کودک اسیر در رحم بود و تلاش برای پیروزی ادامه داشت.زن نیز در حال نبرد بود در واقع در بسیاری از جهات وقتی زن در اثر زایمان فوت می شد به همان دجه از منزلت که مرد در جنگ کشته می شد منزه و شجاعت او باعث افتخار بود. آنچه مشخص است اینکه پدر و مادر فرزندان خود را بسیار دوست داشتند و آنان را اغلب با عناوینی چون گل و یا شیرین  ،گوهر من ،پر گرانبها می خواندند اما در زمان اعاده نظم پدر و مادر در جامعه آزتک با دستی آهنین حکومت می کردند.آموزش کودکان در ابتدا بر عهده خانواده بود پدر ،پسر و مادر ، دختر را آموزش می داد و هر چه کودکان بزرگتر می شدند آموزش ها سختتر و خشنتر شده و آنان را برای ورود به جامعه آزتکی آماده می ساخت. همچنین مدارسی وجود داشت که شاخه های مختلف در آنها تدریس می شد که می بایست کودکان در آنها شرکت می کردند . اغلب مواقع کار باعث گسستگی خانواده می گردید .مرد خانواده در مسافرت ها و یا در جنگ کشته می شد. اگر می توانستند از مرگ ،بیماری و نظایر آن جان بدر برنددر میان ueuetqueجای می گرفتند که در حقیقت ریش سفیدان قوم محسوب گردیده و وظیفه مشاوره چه به صورت نصیحت و چه در یک شورای رسمی را برعهده داشته دارای مقام بالایی بوده و مراقبت های بهداشتی ،پیری و مرگ آنان یک موضوع مهم از آیین و مذهب آزتکها را تشکیل می داده است. (ادامه دارد)

 

 

 


 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

تحقیقات نشان می دهد اگر شما اجازه نواختن ساز خود را به کسی بدهید چیزی بیش از موسیقی را به اشتراک گذاشته اید.ارگانیسم های بیماری زا مدت ها بعد از نواختن موسیقی بر روی این آلات باقی می مانند .این تحقیق از سوی دانشگاه Tuftsبوستون برروی 20 عدد فلوت،کلارینت و ساکسیفون صورت گرفته است.انواع میکروب های مختلفی در دهان انسان یافت می شود که هیچ مشکلی را ایجاد نمی نمایند .اما برخی از میکروب ها که راه خود را به دهان باز می نمایند باعث ایجاد عفونت در گلو می گردند.این مطالعه نشان داده که میکروب های شایع به مدت 3 روز در کلارینت و ساکسیفون باقی می مانند درحالیکه این مدت برای فلوت کوتاهتر می باشد.لوی و مارشال  شروع به جمع آوری چند میکروب بیماری زا، از جمله استرپتوکوک و  مطالعه در زیر میکروسکوپ، نمودند. باکتری استرپتوکوک باعث عفونت استرپی گلوو دیگر بیماری های جدی و برخی از مسمومیت های غذایی توسط باکتری استافیلوکوکوس ایجاد میشود.با توجه به این تحقیق افرادی که از دستگاه موسیقی مشترک استفاده می نمایند خود را درمعرض خطر ابتلا به بیماری(میکروب منتقل شده به آلت موسیقی توسط آخرین فرد)قرار می دهند.

پس نباید فراموش کردکه بعد و قبل از استفاده از چنین وسایلی نسبت به ضد عفونی و تمیز کردن مناسب آنها اقدام لازم را انجام داد.

جندی شاپور البرز

By Stephen Ornes / June 7, 2011

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

           
برچسب:, ::
پیمان کیان.

طی اقدامی عجیب اماراتی ها اقدام به رای گیری برای تغییر نام خلیج همیشه فارس و حق حاکمیت جزایر ایرانی نموده اند .آدرس سایت مربوطه :

www.persianorarabiangulf.com  و یا www.tunbs.com  می باشد.(حتما رای بدهید)

جالب است کشوری که خود در 2 دسامبر 1971 از بریتانیا استقلال پیدا کرده ادعایی هم نسبت به مالکیت و اسم یکی از قدیمی ترین شاخآب های جهان داشته باشد .

در ادامه تاریخچه ای مختصر از جزیره ایرانی ابوموسی ذکر گردیده است:

این جزیره در اسناد تاریخی و نقشه ها با نام بوموو BoumOuw بوم+اوو(Aouw) یعنی آب (معرب آن بومف) و با نام گپ سبزو (به معنای جای سبز) و بوم سوز یا بوموسو BoumSou. ثبت شده (بوم به معنی مکان است و «سو» چند معنی دارد سو Souw را اگر مخفف سوز Souz بدانیم نام یک نوع سبزی است و بطور کلی نیز سوز souwz در زبان فارسی کهن معنی سبز می‌دهد و در مجموع می‌توان آن را به معنای مکان سبزنامید).  نام ابوموسی یک نام جدید می‌باشدو سابقه آن به حدود بیشتر از یکصد سال قبل برمی گردد که یکی از ساکنان بنام ابوموسی این نام را بجای بوموسو BoumSou رایج ساخت. بعضی سوز را کوتاه شده سوزان به معنی داغ گرفته اند که درست نیست.زیرا سبزو دقیقا هنوز هم در گویش محلی معنی سبز می دهد واین جزیره در مقایسه با صحرای عربی جزیره ای سبز است. و حتی گرمای آن نیز به مراتب کمتر از صحرا است.و معتدل ترین هوا در خلیج فارس را دارد. نام بوموسی در نقشه ها، کتب تاریخی و جغرافیای قدیم و جدید کشورها دبده می شود. به طور نمونه در نقشه ای که در سال 1967 توسط دولت شوروی سابق چاپ گردید، نام ایرانی بوموسی برای این جزیره به کار رفته است. نام بوموسی برگرفته از نام یکی از سرداران کریم خان است که پس از حضور در این جزیره نام خود را بر آن نهاده است. انگلیسی ها پس از نفوذ در خلیج فارس به منظور کنار گذاشتن عناصر ایرانی از این جزیره عنوان جعلی ابوموسی را برای جزیره به کار بردند.

حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دورهٔ امپراطوری‌های عیلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی (persianpax) بر سراسر این پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حکم‌فرما بود. جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۰۸ به طور کامل تحت اشغال بریتانیا به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه در آمد اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ کدام از دولت‌های ایران این اشغال را قبول نداشته و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند.

 

مساحت این جزیره در حدود ۲۵ کیلومتر مربع می‌باشد. جزیرهٔ ابوموسی در ۲۶ درجهٔ خط عرض شمالی و در ۵۵ درجهٔ خط طول شرقی واقع شده‌است.

فاصله میان «جزیره ابوموسی» و جزایر تنب به دلیل عمق مناسب آب تنها مسیر قابلکشتیرانی برای نفتکش‌های بزرگ است.

برگرفته از ویکی پدیای فارسی

 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

     

باستان شناس  C. Leonard Woolley ودیگرباستان شناسانطی حفاری در  شهر سومری اور بین سالهای1922 و 1934 موفق به کشف 1850 گور و 16 مقبره که بعضی از آنها دست نخورده باقی مانده بودند،شدند.


آنها گنج     فوق العاده ای از اشیائ سومری، از جمله آثار هنری بسیار ماهرانه ای را آشکار ساختند. اینها متعلق به آرامگاه سلطنتی اور است. این معبد در نزدیکی مرکز شهر 
اور   (ازتاریخ 2600-2000 سال قبل از میلاد) قرار داشته  است.
 

 

 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

           
           
برچسب:, ::
پیمان کیان.

 

سه شنبه، 22می 2012:  موشکفالکون 9  در  3:44 صبح به وقت شرق آمریکا، از ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. این راکت حامل کپسول اژدها ، بدون سرنشین به ایستگاه فضایی بین المللی است.

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

           

 

 

گیاهان با رشد دادن قسمت ساقه خود در دمای بالا، خنک شدن برگهایشان را تسهیل می نمایند.این تحقیق اخیرا  دردانشگاه بریستول صورت گرفته است  .(   Dr Kerry Franklin and Professor Alistair Hetherington in Bristol's Biological Sciences, studied ) این تحقیقات با توجه به افزایش دمای جهان و اینکه گیاهان نسبت به این تغییرات معماری خود را تغییر می دهند حائز اهمیت می باشد . در این پژوهش از گیاه (Arabidopsis thaliana) که یک گیاه گل دار کوچک و یک الگوی عامه پسند در زیست شناسی گیاهی و علم  ژنتیک می باشد استفاده شده است.این پژوهش نشان می دهد که با افزایش دما گیاه نسبت به افزایش طول خود اقدام نموده در حالیکه برگهای آن به آن میزان توسعه نمی یابند.این گیاه با وجود میزان استوماتای(روزنه ها) کمتر دارای میزان بیشتری آب از دست داده وهمچنین تبخیر بیشتر برای خنک شدن می باشند.محققان نشان داده اند که افزایش فاصله برگها در گیاهان رشد داده شده در این شرایط(افزایش طول ساقه در دمای بالا) باعث ارتقا میزان انتشار آب از استوماتا(روزنه )و درنتیجه بهبود در فرآیند خنک شدن را در پی داشته است.دکتر فرانکلین معتقد است که با توجه به اینکه دما و در دسترس بودن آب از عوامل اصلی موثر در عملکرد گیاه می باشد درک رابطه بین دما ،معماری گیاه و مصرف آب ضروری و برای به حداکثر رساندن تولید محصولات در آینده و تضمین امنیت غذایی در آب و هوای در حال تغییر امروزه دارای اهمیت حیاتی می باشد.
این تحقیقات توسط گروه تحقیقاتی بیوتکنولوژی و علوم زمین علوم زیستی شورای پژوهشی (BBSRC ) و تحقیقات انجمن سلطنتی  تامین مالی می گردد (supported by a Royal Society Research Fellowship).

 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

 

 

کهربای کشف شده در رسوبات باقیمانده از کرتاسه در شمال اسپانیا رکورد گرده افشانی حشرات راشکست. دانشمندان در دو قطعه از چند نمونه کهربای کشف شده حشرات کوچکی را پوشیده شده از دانه های گرده کشف نموده اند که نشان دهنده اولین رکوردحمل ونقل گرده توسط حشرات و  رفتار اجتماعی در این گروه از حیوانات می باشد.تها کهربا می توانست جزئیاتی این چنین غنی از ویژگی های رفتاری مانند گرده افشانی را  بیش از میلیون ها سال  در خود حفظ نماید. در حدود 100 میلیون سال پیش ،گیاهان گلدار شروع به تنوع فوق العاده ای نموده و در نهایت جایگزین مخروطیان به عنوان گونه غالب گردیدند و این نمونه تنها شاهد مستقیم برای گرده افشانی و تنها نمونه از عصر دایناسور ها می باشد. این داستان تکاملی است که 100 میلیون سال قبل آغاز  و توسط این فسیل موجود در کهربا به عنوان قدیمی ترین فسیل حشرات گرده افشان به ما رسیده است.نمونه ها توسط  یک دستگاه تقویت و تسریع ذرات باردار الکترونی X-RAY توموگرافی  به صورت سه بعدی و با وضوح بسیار بالا توزیع دانه گرده بر بدن حشرات را نشان می دهد. این حشرات دارای موهای بسیار تخصص یافته با ساختار حلقه ای جهت افزایش توانایی جمع آوری گرده بوده اند که همانند یکی از شناخته شده ترین حشرات جمع آوری کننده گرده یعنی زنبور اهلی می باشد

نتایج به دست آمده در مجموعه مقالات فرهنگستان ملی علوم (PNAS) مورخ 14-18 ماه مه2012 منتشر شده است.

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

 

یکی از واحدهای اساسی اندازه گیری برای اندازه گیری انرژیBTU یا واحد حرارتی بریتانیا است. BTU  به عنوان مقدار انرژی گرمایی است که برای بالا بردن درجه حرارت، 1 پوند (نیم کیلو) آب به اندازه  1 درجه فارنهایت، در شرایط سطح دریا لازم است.حدود 2000 BTU انرژِی برای  تهیه یک قوری قهوه مورد نیاز است .

انرژی همچنین می تواند از طریق واحد ژول اندازه گیری  شود . یک ژول مقدار انرژی مورد نیاز برای بلند 1 پوند به اندازه حدود 9 اینچ است.BTU برابر 1000 ژول می باشد. یعنی 2 میلیون ژول  برای یک قوری قهوه .

ژول از نام فیزیکدان انگلیسی به نام جیمز پرس کات ژول گرفته شده که بین سالهای 1818-1889 زندگی می کرده است. او کشف نمود که حرارت یک نوع انرژی است.

در سراسر جهان، دانشمندان برای اندازه گیری انرژی از ژول به جای BTU استفاده می نمایند.همانطور که مردم در سراسر جهان با استفاده از سیستم متریک  مانند متر و کیلوگرم کار خود را پیش می برند.(1 BTU=  یک کیلو ژول)
 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک

           
درباره تارنما


به تارنمای جندی شاپور البرز خوش آمدید. دانشگاه گندی شاپور در عصر خود بزرگترین مرکز فرهنگی شد. دانشجویان و استادان از اکناف جهان بدان روی می‌آوردند. مسیحیان نسطوری در آن دانشگاه پذیرفته شدند و ترجمه سریانی‌های آثار یونانی در طب وفلسفه را به ارمغان آوردندنو افلاطونیها در آنجا بذر صوفی گری کاشتند. سنت طبی هندوستان، ایران، سوریه و یونان در هم آمیخت و یک مکتب درمانی شکوفا را به وجود آورد.
آخرین نوشتارها
نگارندگانAlternative content


شروع کد ساعت -->

آمار وبلاگ:
 

بازدید امروز : 2525
بازدید دیروز : 14471
بازدید هفته : 2525
بازدید ماه : 75278
بازدید کل : 2527088
تعداد مطالب : 2066
تعداد نظرات : 440
تعداد آنلاین : 3

وبلاگ

قالب